Chống thấm sika | Công ty cổ phần xây dựng Bảo Tín

Mẫu hồ xơ - Mẫu biên bản giao hàng


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÍN.

Địa chỉ : Số 10 - Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội
ĐT : 0437501639 Fax : 0433120021
Email : xaydungbaotin@yahoo.com.
Website : www.xaydungbaotin.com.vnBIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

 

    Hôm nay, ngày ……tháng …. năm  Tại ………...………………………………….
Chúng tôi gồm:
Bên A (Bên nhận hàng)        :  ………………………………………………………………
-    Địa chỉ  :           ……………………………………………………………………...
-    Điện thoại :       ………………………               Fax : ……………………………..
-    Đại diện :
Ông  ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………   
Ông  ……………………… ………..Chức vụ: ……………………………………
BÊN B (Bên giao hàng)      CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÍN.
-    Địa chỉ      : Số 10 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
-    Điện thoại     : 04 37501639            Fax : 0433120021
-    Đại diện :
Ông  ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………   
           Ông  ……………………… ………..Chức vụ: ……………………………………
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng hàng hoá bàn giao như sau:
 
STT    TÊN LOẠI HÀNG    QUY CÁCH    ĐVT    SỐ LƯỢNG
01               
02               
Kèm theo chứng từ :
1.    Hóa đơn giá trị gia tăng.
2.    Chứng chỉ xuất xưởng.
Chất lượng hàng hoá :
Hàng hóa mới 100%, Của hãng …………………………………………………………..
Biên bản kết thúc vào hồi …..cùng ngày. Hai bên đều thống nhất ký tên.
Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN BÊN A                   ĐẠI DIỆN BÊN B