Chống thấm sika | Công ty cổ phần xây dựng Bảo Tín

Contite Waterstop

Sản phẩm tham khảo

Contite Waterstop

  • Thông tin chính
  • Lợi ích
  • Thi công
  • Download

Contite Waterstop là một vật liệu ngăn nước dạng cao su  polymer có tính thấm nước linh hoạt được dùng cho mối xây dựng và bịt lại các thành phần của bê tông đúc sẵn. Khi tiếp  xúc  với  nước  Contite  Waterstop  sẽ trương  nở theo cách thức có thể kiểm soát.Do cấu tạo từ bentonite nên Contite Waterstop có cấu tạo mét.

Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm